ස්වයං ප්‍රතිශක්තිකරණ අක්මා රෝගය ඇතිවන්නේ අක්මාවේ සෛල වලට එරෙහිව ශරීර සෛල අසාමාන්ය ලෙස ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාර දැක්වීමෙනි.

මෙම ප්‍රතික්රියාව අක්මාවට හානි සිදු කරයි. ප්‍රතිකාර නොකල හොත්, අක්මාවේ කැළැල් ඇතිවී කාලයත් සමඟ දැඩි වී අක්මාව අකර්මණ්‍ය වේ. ප්‍රතිකාර සඳහා සාමාන්යයෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණ මර්දන ඖෂධ ඇතුළත් වේ.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment